Foto: Rosalie O’Connor

Po stopách Balanchinovej techniky v Škole amerického baletu

Kristián Kohút, Nina Ilievová Škola amerického baletu (School of American Ballet, SAB) je jedinou profesionálnou inštitúciou na svete, ktorá vyučuje techniku klasického tanca podľa Georgea Balanchina. Otec neoklasického tanca, vychádzajúc z ruskej (pred Vaganovovou), francúzskej, dánskej a z talianskej školy, vytvoril techniku, ktorá zodpovedá jeho

[viac…]
Foto: Erik Zeman

Nová vlna slovenského súčasného tanca

Marek Godovič Počas posledných mesiacov sa v Bratislave predstavilo niekoľko projektov súčasného tanca, za ktorými stoja alebo v nich priamo tancujú súčasní tanečníci mladej generácie. Vybrali sme si tri projekty, ktoré okrem generačnej blízkosti tvorcov spája aj netradičný netanečný priestor, rovnako aj samotné performancie, ktoré sú založené na

[viac…]

Noro Knap

Noro Knap (1974) - absolvent štúdia fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Spočiatku sa venoval práci s veľkoformátovými fotoaparátmi, témam krajiny a autoportrétom v krajine, neskôr témam ľudského tela a experimentálnej fotografii.

V období digitálnej fotografie to boli najmä časozberné série, ktoré zobrazovali každodenné veci

[viac…]
Foto: Peter Brenkus

Tanec verzus životný štýl

Eva Gajdošová Podľa výskumov najvýraznejšie ovplyvňujeme svoje zdravie spôsobom, akým žijeme. V priemere je to až 80 percent. Zvyšných 20 percent súvisí s ďalšími vplyvmi, ako sú dedičnosť, zamestnanie, zdravotná starostlivosť atď. Ako sú na tom tanečníci?

[viac…]

Tanečný kongres – TANEC.SK 2016/2017

Kristián Kohút, Ivica Liszkayová Predstavitelia tanečnej obce naprieč všetkými generáciami sa po roku opäť stretli v Bratislave na tanečnom kongrese TANEC.SK, ktorý organizuje Centrum výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a s partnerom Baletom SND. Témou kongresu boli Absolventi Katedry tanečnej

[viac…]

Rudolf Laban – nezvyčajný život a výnimočné dielo

1. časť

Marta Poláková Život a dielo Rudolfa Labana – jednej z kľúčových postáv tanečného umenia 20. storočia – sú neoddeliteľne prepojené a dá sa povedať, že nie je veľa takých, ktorí prežili natoľko bohatý život s neočakávanými zvratmi, vrcholmi i pádmi, okamihmi slávy aj zúfalého nezdaru, a len málo ľudí bolo/je obdarených toľkými výnimočnými

[viac…]
1. Seledet, špecifický pohyb očí pri balijskom tanci Foto: Jonathan Bailey

Tanec ako modlidtba

Katarína Kurečková

Katarína Kurečková Expresívny. Dramatický. Farebný. Náročný. A hlavne, hlboko spirituálny. Balijský tanec sa môžete učiť na ročnom štipendijnom pobyte priamo na indonézskom Ostrove bohov a dokonca si z neho môžete urobiť aj doktorát.

Prečo práve balijský tanec?

Prvýkrát som ho videla vo filme Samsara od režiséra Rona Fricka. Začína pôsobivými

[viac…]
Compania Antonio Molina El Choro, zdroj Bienal de Flamenco Sevilla

FLAMENCO – tanec, ktorý počujete

Libuša Bachratá Dlhodobo hľadám kľúč k toľkej pútavosti, ktorou disponuje pôvodné ľudové umenie španielskej Andalúzie. Pri prechádzke večernou Sevillou znie flamenco hudba z mnohých lokálov a skupinky mladých ľudí spievajú a tancujú v uliciach, tento folklór je skutočne aktuálny.

Prečo je práve španielske ľudové umenie a jeho tanečná forma dodnes

[viac…]

„Mojím najväčším úspechom sú úspechy mojich žiakov.“

Rozhovor s Danicou Pilzovou

Kristián Kohút

Danica Pilzová reprezentuje silnú sólistickú generáciu baletu Slovenského národného divadla a patrí k významným osobnostiam tanečného umenia druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Už ako dieťa podľahla čaru umeleckého smeru, nad ktorým bdie múza Terpsichoré. Radosť z tanca prerástla do vášne, ktorá jej dopomohla splniť si sen –

[viac…]