TANEC 1/2020

1. recenzia

Barbara Brathová

Osobná zámena Jána Ševčíka

 

2.osobnosť

Eva Gajdošová

Tanec je pre mňa ako kyslík 

rozhovor s Kristínou Paulin

 

3. zo sveta

Kristián Kohút

Balanchinove do tanca pretavené partitúry

 

4. na cestách

Katarína Matúšová

Moja skúsenosť so súčasným tancom v New Yorku 

 

5. osobnosť

Kristián Kohút

Snažím sa inšpirovať tanečníkov a ľudí k dobru, láske, pokore

rozhovor s Ondrejom Šothom

 

6. recenzia

Kristián Kohút

Milada Horáková ako pohybová dráma v Košiciach

 

7. anketa

Eva Gajdošová

Tanec ma živí

 

8. exercice

Kristián Kohút

10.Grands battements jetés so zmenami smerov

11. En dedans/en dehorsna bruchu

 

9. štúdia

Marta Poláková

Kritická reflexia (improvizovaného) tanca

 

10. štúdia

Silvia Bakočková

Kontrola a intuícia v pohybe

 

11. história

Eva Gajdošová

BALET SND 1920 – 2020

 

Foto na obálke:

foto: Irina Yakovleva,

tan. Andrea Laššáková, sólistka Michajlovského

divadla v Petrohrade