doc. Marta Poláková, ArtD.

choreografka, pedagogička, publicistka, pohybová analytička

Je absolventkou VŠMU v Bratislave (1990) a niekoľkých študijných stáží v zahraničí vrátane prestížneho Fulbrightovho štipendia v USA (2007). V roku 2008 získala certifikát v systéme Labanovej pohybovej analýzy z Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v New Yorku. Od roku 1994 vyučuje na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU, prednášala aj na univerzitách v USA, Poľsku a Číne.

Ako nezávislá choreografka pôsobí na slovenskej scéne súčasného tanca od začiatku 90-tych rokov. Založila viacero zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (zo zahraničných boli významné najmä umelecké spolupráce s Pauline de Groot, Randym Warshawom, Willi Dornerom). Posledná choreografická tvorba (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO: Endings/Beginnings, 2013, Pocitové rozUmenie, 2015 v spolupráci s choreografmi J, Korecom a P, Šavelom, pODPORa, 2017) je ovplyvnená Labanovými pohybovými konceptmi.

V odborných časopisoch publikuje pravidelne od roku 2002 (Tanec, Salto, KOD). Napísala tri monografie Sloboda objavovať tanec (Divadelný ústav, 2010), Dynamické telo – súčasný prístup k telu a pohybu, I., II. (VŠMU, 2013, 2015) a spolu s M. Pucovou odbornú príručku Kreatívny tanec pre deti a mládež s DVD (Byť v pohybe / B in Motion, 2016).